Các bạn xem tại link :http://kenhcuoi.vn/kenh-mua-online/a...rieu-dong.html
Album 25x35 chỉ còn 3.500.000 đ
Tham khảo thêm tại wesbite : www.yesyes.vn