🎵 🎶 Đ𝐈 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟏 𝐂𝐔́ 𝐂𝐋𝐈𝐂𝐊 𝐂𝐇𝐔𝐎̣̂𝐓 🎵 🎶
🔥🔥 🔥 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 𝑺𝑶̂́𝑪 𝑻𝑨̣̂𝑵 𝑵𝑶́𝑪 🔥🔥🔥
ĐẶT TOUR CHỈ TỪ #300K
KHÁCH SẠN CHỈ TỪ #200K
VÉ MÁY BAY CHỈ TỪ #665K (trọn thuế phí)
--------------------------------------------------
🌳 𝓣𝓸𝓾𝓻 𝓰𝓱𝓮́𝓹 đ𝓸𝓪̀𝓷 𝓴𝓱𝓸̛̉𝓲 𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓱𝓪̆̀𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓪̀𝔂
✿ Bà Nà Hills: 1,020,000đ
✿ Ngũ Hành Sơn – Hội An: 320,000đ
✿ Cù Lao Chàm: 500,000đ – 550,000đ
✿ Hội An – Mỹ Sơn: 350,000 – 400,000đ
✿ Suối Khoáng nóng Thần Tài: 650,000đ
✿ Đà Nẵng – Huế: 600,000đ
✿ Rừng Dừa Bảy Mẫu (đón KDL): 320,000đ
✿ Đà Nẵng – Lý Sơn: 1,390,000đ
--------------------------------------------------
🌳 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑽𝒆́ 𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒂́ 𝑹𝑬̉ 𝑯𝑶̛𝑵 𝑮𝑰𝑨́ 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑶̂́:
✤ Vé Bà Nà Hills
✤ Vé Vinpearl Land Nam Hội An
✤ Vé Suối khoáng Thần Tài
✤ Vé khoáng nóng Galina
✤ Vé Công Viên Châu Á
✤ Vé Bảo tàng tranh 3D
✤ Vé Show diễn Ký Ức Hội An.
--------------------------------------------------
🌳 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐭𝐡𝐮 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐 đ𝐞̂𝐦:
✪ Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An
Giá tour: 1,900,000đ/khách
✪ Đà Nẵng– Bà Nà – Hội An – Cù Lao Chàm
Giá tour: 1,900,000đ/khách
✪ Đà Nẵng - Bà Nà – Hội An – Huế
Giá tour: 1,950,000đ/khách
-------------------------------------------------
💠💠 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́, 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒐𝒖𝒓, 𝑻𝒆𝒂𝒎 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅𝒊𝒏𝒈, 𝑮𝒂𝒍𝒂 𝑫𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏, đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̣, đ𝒐̣̂𝒄 đ𝒂́𝒐, 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖̛𝒖 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒐̛́.
-------------------------------------------------
💠💠 𝑽𝒐̛́𝒊 đ𝒐̣̂𝒊 𝒙𝒆 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒈𝒐̂̀𝒎 60 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒕𝒖̛̀ 4 𝒄𝒉𝒐̂̃ - 45 𝒄𝒉𝒐̂̃, đ𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊, đ𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́, 𝒍𝒂́𝒊 𝒙𝒆 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒗𝒖𝒊 𝒕𝒊́𝒏𝒉, đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒍𝒂̀𝒎 𝒉𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒌𝒉𝒐́ 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

🎯 Đến với Tuấn Dung Tour bạn sẽ có 1 kỳ nghỉ đúng nghĩa với chi phí tiết kiệm nhất.
-------✥✥✥-------✥✥✥-------✥✥✥-------✥✥✥------
𝑽𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖:
𝗧𝗨𝗔̂́𝗡 𝗗𝗨𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗨𝗥
🏡 Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉: 𝟰𝟱𝟴 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗖𝗮𝗼 𝗩𝗮̂𝗻, 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗞𝗵𝗲̂, Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴
☎️ 𝗧𝗲𝗹: 𝟬𝟮𝟯𝟲 𝟯𝟳𝟭𝟬𝟬𝟬𝟳 – 𝟯𝟳𝟭𝟰𝟳𝟮𝟬
📞 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟬𝟱 𝟯𝟯𝟬 𝟬𝟴𝟱
🌏 𝒘𝒘𝒘.𝒕𝒖𝒂𝒏𝒅𝒖𝒏𝒈𝒕 𝒖𝒓.𝒄𝒐𝒎
#tourdanang, #tour_đà_nẵng, #tuandungtour, #opentour, #dailytourdanang, #bana, #cauvang, #bà_nà, #cầu_vàng, #hoian, #hội_an, #sơn_trà, #nguhanhson, #ngũ_hành_sơn, #hue, #huế, #dongthienduong, #dongphongnha, #động_thiên_đường, #động_phong_nha, #suoithantai, #suối_thần_tài, #vinpearllandnamhoian,, #vinpearl, #danangtour, culaocham, #cù_lao_chàm, #rungduabaymau, #r ừng_dừa_bảy_mẫu, combodanang, #combotourdanang , #combo_ tour_ đà_nẵng, #combo_ đà_nẵng_3n2d, #tourdanang3n2d , #tourdanang4n3d , #tourdiasanmientrung , #tuandungtour , #tuandungtravel