Mình có 3 vé tàu nằm mềm điều hòa Hà Nội - Vinh tàu NA3, chạy lúc 23:00 ngày 25/06/2015 (1 tầng 1 + 2 tầng 2) hiện không có nhu cầu. Ai cần PM nhé: 098 hai O 13 226