Bạn ơi, mình muốn tìm phòng Lăng Cô (16/6) và Huế (17/6), bạn cho mình thông tin nhé
Mình đi khách đoàn (35-40 phòng)
Ib giúp mình nhé - Chi 01696951088
Tks bạn