Hiện đang có đợt khuyến mãi đặc biệt mua Voucher nghỉ dưỡng Biệt thự trong hệ thống Vinpearl 03 ngày 02 đêm được hưởng tất cả các dịch vụ của Vinpearl.


GIFT VOUCHER

12,900,000 VND net/biệt thự 02 phòng ngủ (cho 04 người lớn), ở thêm được tối đa 2 trẻ em (tính phụ phí 700,000VND/đêm/ trẻ nếu từ 4 -12 tuổi; Trẻ em từ 12 tuổi tính như người lớn)

16,600,000 VND net/biệt thự 03 phòng ngủ (cho 06 người lớn) ở thêm được tối đa 3 trẻ em (tính phụ phí 700,000VND/đêm/ trẻ nếu từ 4 -12 tuổi; Trẻ em từ 12 tuổi tính như người lớn)

20,800,000 VND net/ biệt thự 04 phòng ngủ (cho 08 người lớn) , ở thêm được tối đa 4 trẻ em (tính phụ phí 700,000VND/đêm/ trẻ nếu từ 4 -12 tuổi; Trẻ em từ 12 tuổi tính như người lớn)

HSD 3 năm, đến 2018

Liên hệ : 0918.083.782