Ngày 17/11/2016, em ra Hà Nội còn dư 50kg hành lý ký gửi, và 10kg hành lý xách tay. Cả nhà ai có gửi hàng hoặc chứng từ thì alo cho em nhé. 22/11/2016 em vào Sài Gòn nhận gửi hàng hóa từ Hà Nội nhé. Cả nhà có nhu cầu gửi hàng thì alo em ạ. Gía rất yêu thương, em chủ yếu lấy rất rẻ.