***** ĐƠN HÀNG xuat khau lao dong dai loan:
- Nhà máy: Tổ Hoằng
- Tên nhà máy: 組弘科技有限公司
• - Địa chỉ : 高雄市前鎮區加工出口區西十街10號
- Khu vực: Tiền Trân – Tp Cao Hùng
- Thời hạn hợp đồng 3 năm
- Số lượng 05 Nữ
- Chiều cao 155 cm trở lên Cân nặng BT
- Tuổi 20-35 tuổi
- Nhận cả lao động đi về rồi
Yêu cầu khác - Yêu cầu chiều cao 155cm trở lên, độ tuổi 25~35
- Thị lực 10/10:
- Mô tả công việc di xkld dai loan 2017 : Công ty sản xuất linh kiện điện tử
Thao tác máy, kiểm tra hàng, đóng gói, các công việc khác theo sự phân công của nhà máy.
- Môi trường làm việc: Làm việc trong công xưởng ( Phòng không bụi )
- Mức lương 20.008 đài tệ/ tháng
- Tăng ca 3-4h/ ngày
- Phí ăn ở 1.000 Đài tệ/tháng tiền ở. Lao động tự lo 3 bữa ăn
- Ghi chú Thu nhập 25.000~27.000NT$/tháng
- Gửi form, xuất cảnh tháng 11
Lien he : 0964955758