TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ QUẢNG NINH
Số:……./TB-CSQN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2014
THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 và Đại học vừa làm vừa học năm 2014Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển sinh:
I. ĐẠI HỌC BẰNG 2

  1. Chuyên ngành đào tạo:

Ngành Quản trị kinh doanh: - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.
2. Điều kiện dự tuyển: Đã có bằng tốt nghiệp đại học
3. Hình thức đào tạo: Học theo tín chỉ; Dự kiến thời gian đào tạo: 2 - 2,5 năm
4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
II. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
1. Chuyên ngành đào tạo
Ngành Quản trị kinh doanh: - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế;
- Chuyên ngành Kế toán
2. Điều kiện dự tuyển: Đã tốt nghiệp THPT, THBT, THCN, CĐ
3. Hình thức đào tạo: Học theo tín chỉ
4. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển khối D (Toán, Văn, Tiếng Anh)
5. Thời gian thi: Dự kiến ngày 20 và 21/12/2014
III. THỜI GIAN HỌC:
Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Có nghỉ hè, tết và ngày lễ).
IV. THỜI GIAN BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ:
Từ 01/10/2014 – 12/12/2014
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ban Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở Quảng Ninh, số 260, Đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: (033) 3 850 413; (033) 3 852 801;
Hoặc Thầy Nguyễn Đình Hoàng: 0915 656 373 – 0965 410 408
Xem thông tin chi tiết trên Website: Chào mừng đến với Website CS Quảng Ninh - ĐH Ngoại Thương
Nơi nhận:
- Khoa ĐTTC (báo cáo) ,
- Ban giám đốc (báo cáo),
- Ban HC-QT, Ban KT-TQ (phối hợp thực hiện),
- Ban QLKH&CTCM (Đăng website),
- Lưu BQLĐT&CTSV.
-----------------------------------------------
TL.HIỆU TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

TS Nguyễn Trọng Hải