Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Sau Đại học 2019

  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O chín 13486773
  Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

  1.Thời gian tuyển sinh:
  Đăng ký nhận hồ sơ:
  · Đợt 1: Tháng 1,2,3/2019
  · Đợt 2: Tháng 6,7,8/2019
  Thời gian thi tuyển dự kiến:
  · Đợt 1: Tháng 4/2019
  · Đợt 2: Tháng 9/2019
  2. Các ngành / chuyên ngành

  2.1. Bậc Thạc sĩ (Cao học)
  · Tài chính - Ngân hàng
  · Quản lý kinh tế
  · Quản trị kinh doanh
  · Kinh tế quốc tế
  · Kinh tế chính trị
  · Quản trị các tổ chức tài chính
  · Kinh tế biển
  · Kế toán
  · Chính sách công và phát triển
  2.2. Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh)
  · Kinh tế chính trị
  · Kinh tế quốc tế
  · Quản trị kinh doanh
  · Tài chính - Ngân hàng
  · Quản lý kinh tế
  2. Điều kiện dự thi
  2.1. Điều kiện dự thi thạc sĩ: Xem chi tiết tại đây
  2.2. Điều kiện dự thi tiến sĩ:Xem chi tiết tại đây
  3. Lớp bổ sung kiến thức: Trường liên tục tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho các thí sinh có bằng đại học không đúng chuyên ngành (lớp được mở khi có đủ 10 thí sinh đăng ký).Xem chi tiết tại đây
  4. Thông tin liên hệ:
  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn
  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773
  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn
  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Thông tin liên hệ:

  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn

  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773

  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Thông tin liên hệ:

  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn

  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773

  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  Thông tin liên hệ:

  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn

  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773

  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  Thông tin liên hệ:

  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn

  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773

  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  Liên hệ ngay nha các bạn ơi

  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  Thông tin liên hệ:

  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn

  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773

  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Thông tin liên hệ:

  - Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Website: www.ueb.vnu.edu.vn

  - Điện thoại: 024 37547506 (666, 888); 0913 486 773

  - Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

  - Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO