Kính gửi: Quý nhà trường
Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho các con tại hệ thống trường mầm non và tiểu học tại địa bàn Hà Nội. Trung tâm tiếng Anh Smart Kids Centre kính gửi tới các trường mầm non, tiểu học và các đơn vị giáo dục chương trình liên kết đào tạo tiếng Anh với GVNN với các gói liên kết như sau:

1. Gói 30$/h: Nhà trường yêu cầu trung tâm thiết kế chương trình bám sát theo chủ điểm của Bộ GD-ĐT. Trung tâm lên chương trình giảng dạy, nhà trường duyệt thông qua. Trung tâm chịu trách nhiệm chuẩn bị lesson plan, in flashcard, điều chuyển GVNN + GV trợ giảng sang trường giảng dạy.
2. Gói 28$/h: Trung tâm chủ động lên chương trình, được nhà trường thông qua. Trung tâm sẽ lên lesson plan, in Flash card. Điều chuyển GVNN + GV trợ giảng sang trường giảng dạy.
3. Gói 15$: Trung tâm chủ động lên chương trình, được nhà trường thông qua. Trung tâm sẽ lên lesson plan, in Flashcard. Điều chuyển GVVN + GV trợ giảng sang trường giảng dạy.
Trung tâm rất hân hạnh được hợp tác!