Các nhà đầu tư nước ngoài tiến vào thị trường Việt Nam chưa bao giờ trở nên dễ dàng như hiện nay. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua nhiều hình thức.

  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
  • Quy trình thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Vậy cụ thể các hình thức trên được thực hiện như thế nào? Tư Pháp Việt với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết câu hỏi tưởng chừng khó khăn này.
Thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam


Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Đầu tiên cần phải hiểu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có từ 1% vốn nước ngoài trở lên. Nhưng theo Luật đầu tư 2014 khi doanh nghiệp sẽ thành lập có từ 51% vốn điều lệ trở lên bắt nguồn từ nguồn vốn đầu tư quốc tế thì phải tiến hành Thủ tục thành lập doanh nghiệp như thủ tục thành lập công ty 100% vốn nhà nước.


Còn đối với doanh nghiệp có vốn đầy tư dưới 51% vốn đầy tư từ nước ngoài thì sẽ thực hiện các thủ tục sau:


Bước 1: Xin cấp phép góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam.


Để được cấp loại giấy này chủ đầu tư nước ngoài phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của tổ chức kinh tế.


Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp


Thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo loại hình doanh nghiệp mà chủ đầu tư dự đinh góp vốn, mua cổ phần, phàn vốn góp. Ví dụ: để thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, người Thành lập công ty thường sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên là cá nhân hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý cùng CCCD/CMND/Hộ của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (Riêng với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương đã qua hợp pháp hóa lãnh sự).
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.

Sau khi chuẩn bị xong người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Bước 3: Hoàn thành các thủ tục pháp lý khác


Tiến hành khắc con dấu pháp nhân, thông báo sử dụng mẫu dấu tại Cổng thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.


Ngoài cách góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ đầu tư còn có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.


Tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí


Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Có một vài điểm khác biệt, quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thực hiện thông qua các bước cơ bản sau:


Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan có thẩm quyền


Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do tầm ảnh hưởng của cơ quan này là khác nhau nên hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của cơ quan đó cũng sẽ các khác nhau. Để biết rõ thêm về vấn đề này khách hàng vui lòng liên hệ với Tư Pháp Việt để được tư vấn cụ thể.


Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


Tại bước này nếu dự án của cá nhân, tổ chức nước ngoài thuộc diện phải xin quyết định chủ trương nêu trên thì Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tự động cáp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 5 ngày tính từ ngày nhận được quyết định đầu tư.


Còn nếu không thuộc trường hợp phải có quyết định chủ trương thì cá nhân, tổ chức nước ngoài phải nộp 01 bộ hồ sơ theo Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư và trong 15 ngày cơ quan này sẽ xem xét quyết định cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Bước 3: Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp


Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (hồ sơ Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân, Hồ sơ đăng ký thàng lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên…). Và nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.


Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp và khắc con dấu doanh nghiệp


Theo Tư Pháp Việt được biết, hiện nay chủ doanh nghiệp hai việc này đều có thể tiến hành qua mạng ngay tại cổng TT QG ĐKKD.


Một hình thức nữa cũng được các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam áp dụng đó là hình thức thành lập công ty liên doanh với nước ngoài.


Xem Thêm:Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài