Quy trình luân chuyển chứng từ vốn bằng tiền
1. Người có nhu cầu thu chu tiền sẽ đề nghị thu - chi tiền
2. Bộ phận kế toán tiền tiếp nhận đề nghị thu – chi (có thể là kế toán tiền mặt hoặc kế toán ngân hàng)
Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, thông báo nộp tiền, hoá đơn, hợp đồng, …
Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu, ủy nhiệm thu) có thể là: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …
3.Kế toán tổng hợp (kế toán ngân hàng) đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu - chi, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế tài chính của Công ty). Sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét.
4.Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán
5.Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.
6.Căn cứ vào các quy định và quy chế tài chính, quy định về hạn mức phê duyệt của Công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị thu - chi. Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan.
+) Lập chứng từ thu – chi:
- Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: kế toán tổng hợp lập phiếu thu, phiếu chi.
- Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu/ uỷ nhiệm chi.
- Sau khi lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt.
- Ký duyệt chứng từ thu – chi: Kế toán trưởng ký vào Phiếu thu/ủy nhiệm thu hoặc Phiếu chi/ủy nhiệm thu chi
- Thực hiện thu – chi tiền:
- Phân loại chứng từ và lưu trữ.
--------------------------------------------------------------------------
Dịch vụ báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hotline: 0973.887.643 ( Ms Hà)
Yahoo: duonghakt68
Mail: duonghakt68@gmail.com
website: http://baocaothuctapketoan.blogspot.com
#baocaothuctaptotnghiep, #dịch_vụ_báo_cáo_thực_tập_tốt_nghiệp, #baocaototnghiepgiare, #báo_cáo_thực_tập_trọn_gói_giá_rẻ,#huongdanlambaocao,
#baocaototnghiep,#luanantotnghiep ·