Nhận dạy kèm tiếng Nhật tại nhà từ Sơ cấp đến Sơ trung cấp cho tất cả mọi đối tương. Thời gian linh hoạt theo khung giờ của học viên.
Học phí: 1.000.000/ tháng / 3 buổi
Mỗi tháng sẽ có 1 buổi tham gia học với giáo viên người Nhật
Vui lòng liên hệ về mail: lagis29hh@gmail.com