Nhận dạy kèm học sinh tiểu học khu vực Hà Đông, Thanh Xuân
- Các bé chuẩn bị vào lớp 1
- Các bé học sinh tiểu học muốn học nâng cao, luyện giải Toán, Toán - Tiếng Anh trên mạng
- Các bé bị hổng kiến thức cơ bản