ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH, để là GV tập huấn AT, VSLĐ có y/c tối thiểu là đạt bằng ĐH và có kinh nghiệm làm việc ít nhất là 5 năm đ.vs công việc có y/cầu nghiêm ngặt về vấn đề ATLĐ. Ngoài ra, giảng viên ATLĐhuấn luyện an toàn LĐ cần phải sở hữu chứng nhận giảng sư huấn luyện được cấp tại đ.vị An toàn lao động, Bộ LĐTBXH quyết định chọn lọc.
Lớp tập huấn GV an toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho các ĐT là giảng sư, CN có nhu cầu T.GIA giảng dạy chương trình Tập huấn ATLĐ phần KTC, KTCN và huấn luyện thực hành nhưng chưa có Giấy CN huấn luyện GV ATVSLĐ đáp ứng theo Điều 4 – TT 19/2017 của Bộ Lao động Thương Binh Và Xã Hội.
HOTLINE: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Hộp thư: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Xem chi tiết: dao tao cap chung nhan giang vien huan luyen an toan lao dong