Cty Cơ Điện Khải Minh–Tuyển Dụng GẤP:


-Dear các anh chị,
Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển gấp các vị trí sau, :
1. Kỹ Sư Cơ: (ACMV, Cấp thoát nước): 3 người
- Mức lương: 10-15TR
2. Kỹ Sư Điện: 3 người
- Mức lương: 10-15TR
3. An toàn lao động: 1 người
4. Nhân viên QA/QC: 1 người
5. Kế toán trưởng: 1 người
6. Nhân viên mua vật tư Cơ điện: 1 người