Bạn sẽ học được gì?
1. Phân tích thị trường, sản phẩm. Bán hàng chi phí 0 đồng với việc tối ưu hóa Fanpage đạt chuẩn
2. Nắm bắt hướng viết bài quảng cáo trên Fanpage thu hút khách hàng
3. Nắm rõ các loại hình quảng cáo trên Facebook và lựa chọn quảng cáo phù hợp cho sản phẩm
4. Tự phân tích báo cáo, tối ưu quảng cáo nhằm đặt hiệu quả cao hơn trong việc bán hàng
5. Tự xử lý các vấn đề khi Facebook lỗi, nắm rõ các lỗi cần tránh trong việc bán hàng trên Facebook

Xem thêm ở đây