có mẹ nào ở hn, hết bầu bí thì cho em xin ít đồ bầu bí nhé !