Mình có 4 vé xe lửa ngồi mềm SG - TH đi ngày 09.02.2016, 18.55 khởi hành cần nhượng lại, giá 561k/vé. Bạn nào cần liên hệ 0902686200.