Mình cần mua, chuộc lại chiếc xe air blade đời 2010, biển số 49h1 07777. Ai biết thông tin xin chỉ giùm, sdt 012153 41231. Mod cho em nhờ 1 thờii ian, em vừa bị mất xe.