Thanh lý hàng hè để nhập hàng mới ạ.
giảm giá 25% trên mỗi 1 sp bằng đúng giá gốc thôi ạ
https://www.facebook.com/Zunfashion