Chào các bố các mẹ,Nhà mình sửa nhà thay hết cửa, lần trước đã thanh lý rồi định giữ lại khung sắt cho tiết kiệm.Nhưng phút chót lại máu lên thanh lý luôn khung sắt đổi tông luôn.Khung sắt cửa sổ là sắt đặc nặng lắm chia làm 2 phần:Thanh lý 500k/bộ, có 3 bộ cùng kích thước khung chính bằng nhaucao x rộng = 1m12 x 1m322 khung ô kính thoáng phía trêncao x rộng = 0.4m x 0.63mVà 1 bộ khung ô kính thoáng phía trên chia làm 3 phần 1 to ở giữa 2 ô nhỏ 2 bên0.4m x 0.62m0.4m x 0.3m (x2 ô khung kính nhỏ)Tất cả đã tháo ra hết rồi