Thanh lý máy kích nhiệt treo tường, máy hấp dầu treo tường --> giá thanh lý 1tr2/máy
thanh lý máy quạt treo tường --> giá thanh lý 150k/cái, có 4 cái
Thanh lý giường foot massage --> giá thanh lý 1tr/cái