Nhà em có nhu cầu thanh lý một số đồ sau ạ:
Máy ép Philips 1tr2
Máy ép Blacker 400k
2 ghế xoay Xuân Hoà 250k/c
2 máy phun sương Fujika 350k/c