Thanh lý máy đếm tiền
Mã máy CS 900A.
Mua năm 2012. Máy mua gia đình dùng nên sử dụng rất ít.
Máy đếm tiền và phân biệt đc tiền giả tốt.
Giá thanh lý 1.200.000đ.
Lh 0902096226.

Ảnh đính kèm