Mình cần thanh lý bộ cửa sổ và bể cá ko dùng đến có kt như sau:
Bể cá kt: R: 40, D: 80, cao: 65 (chưa kể tủ cùng bộ cũng có kt như bể cá) giá 3.000.000
Bộ cửa sổ gỗ trò rất nặng gồm cửa sổ, cửa chớp và khung sắt ở giữa, có kt: 1.2 x 1.5 m giá 1.000.000