Em thanh lý đôi giày senshini mới mua chưa đi , nua 450k giờ e thanh lý 250k ạ

url=http://www.upanh.com/06122012048_upanh/v/9vj1bmce6qh.htm][/url]