1. Nôi có bánh xe và ko có bánh xe 200k/c
2. Đàn hiệu Amos mua mới 2.5 tr giờ bán 1.3 tr còn gần như mới (vì không chơi)
3. Ghế mặt đệm, mặt nhựa có 20-30 chiếc gì đó mỗi cái 100k của xuân hòa, tilo, delta.

Mình ko phải người buôn đồ, chỉ là nhà có điều kiện đất đai rồi anh em họ hàng để nhờ lâu rồi bỏ vài năm nay phải thanh lý cho đỡ rác. ACE liên hệ a. Tùng: 0944733988, tunghotel@yahoo.com