thanh lý cácloại cây cảnh: sung, si, sứ, mai tứ quý,mai chiếu thủy, cau vua, trồng từ 25-30năm, giá từ 5 triệu