Gia đình mình có tham gia cuộc thi nấu ăn của bep61giadinh mà được giải 2
Nay mình thanh lý vì gia đinh không co nhu cầu sử dụng.
Bếp hồng ngoại peace Word Pw277.
Mới 100% nguyên trong thùng.
thanh lý 900.000
liên hệ:01269.98.97.98.