Mình có 3 cây vợt Head mang về từ USA. Tất cả vợt vừa đang lưới mới loại tốt. 2 cây Youtek Speedlite mới mua chỉ dùng được vài lần, vợt này không hợp với khả năng đánh của mình nên để lại. Mình đã mua 2 cây khác hợp hơn.

2 cây vợt Head Youtek Speed lite hiện tại bán ở tiệm Head góc đường pasteur và Hàng Thuyên giá 4,2 triệu, minh bán 1 cây chỉ 2.5 triệu. Rất tốt cho nam/nữ bắt đầu tennis.

1 cây vợt Head Crossbow 10, rất tốt cho nữ mới bắt đầu giá 2,5 trieu. Bạn có thể tham khảo giá cả thêm ở trên mạng.