Cần sang tiệm thuốc cổng sau TT Medic (Hòa Hảo). Tiệm đang hoạt động bình thường, đầy đủ giấy phép, chứng chỉ hành nghề đạt chuẩn GPP. Mọi thông tin liên hệ:
A.Nhân - 0918 151 228