Nệm Cassaro Luxury Durability cần thanh lý gấp
KT 2m x 1,6m x 0,25m

Mới 90%, mua để dự phòng tiếp khách, ít dùng.

Thanks.