Mình gom được 10 kg giấy A4 đã in 1 mặt. Nếu lấy hết 10 kg thì giá là 125.000đ. Nếu mua lẻ giá 14.000đ/kg.