Mình có hợp đồng event với Park Hyatt và đã deposit 343,450,800 đồng. Hiện tại event đã hủy, mình cần chuyển nhượng lại số tiền đã deposit và mình chấp nhận mất 10% trên số tiền deposit. Nếu bạn nào có nhu cần tổ chức event tại Park Hyatt thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0902435943 hoặc qua email chitruong.vo@gmail.com