Không dùng đến mình cần bán xe cúp cánh én như hình.Giấy tờ chín chủ sang tên 1 nốt nhạc. bao thợ thầy test. Xem xe và giao dịch công chứng


Kế tiếp là tủ nhựa duy tân. bán nhanh 2 xị như hình không cần mô tả nhiều nha.


Mọi người quan tâm gọi mình nha .Tầm già