Cần bán SH 150i màu đen nhập Ý năm 2010
Xe đã chạy 34000 cây, thay dầu bảo dưỡng theo định kỳ