Shop Xmode chuyên mua bán đồ thanh lý từ các Shop, quần áo cũ đã qua sử dụng với giá cao.
Hỗ trợ chi phí chuyển hàng trong cả nước.
Vui lòng liên hệ gặp Giàu 0923.235.668
Xin cảm ơn Zaodich đã đăng tin.