Bạn sử dụng cửa cuốn?
Bạn thường xuyên phải mang theo tay điều khiển cửa bên người?
Bạn luôn cảm thấy bất tiện với tay điều khiển của bạn vì phạm vi tác dụng quá ngắn?
Hay bạn lo lắng k biết mình đã đóng mở cửa khi ra vào chưa?
Trong khi tay điều khiển thông thường không thể giúp bạn điều đó?
Với Home X, bộ điều khiển cửa cuốn thông minh sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn!

  • Điều khiển qua điện thoại nên bạn có thể không cần mang theo tay điều khiển có sẵn
  • Kiểm tra tình trạng cửa cuốn đóng mở
  • Cho phép điều khiển qua cuộc gọi, tin nhắn dù bạn ở xa bao nhiêu!