Các váy còn mới 90%.
Các mẹ khoảng 55-60kg mặc đẹp
Thanh lý đồng giá 150K