- THANH LÝ SƠN GEL HÀNG XÁCH TAY USA 100% CÒN MỚI CHƯA MỞ NẮP XÀI*
+ 1tr500 / 50 chai gel Gelish 16ml 50 màu khác nhau
+ 600K / 20 chai loại chai 15ml , 20 màu khác nhau


-THANH LÝ SƠN THƯỜNG MORGAN TAYLOR HÀNG XÁCH TAY USA 100%*

+ 1tr200 / 30 chai loại chai 15ml , 30 màu khác nhau


( Lưu ý: sơn mới nguyên chưa khui hộp và mở nắp chai, màu trên vỏ hộp có mã vạch mã cod phía dưới vỏ hộp )*

zalo 0818767570