Do nghỉ bán nên mình muốn thanh lý 1 số mặt hàng nước hoa chính hãng Pháp Cenota

Hương lưu trên 8 tiếng ạ