bảo hành den cuoi t4 năm nay ạ mua 3trieu gio tl 2 trieu có fix nhẹ cho b nao nhiet tinh m sap chuyen nha nen muon ban cho gon nhẹ