mọi người liên hệ theo số trên hình từng túi giúp tớ nhé


Túi này 100k, lấy ở Nam từ liêm, liên hệ :0963557222
Túi này 150k, lấy ở Nam từ liêm, liên hệ :0963557222Túi này ở Trung Kính, liên hệ 0989799481


Túi này ở Trung Kính, liên hệ 0989799481
Túi này ở Trung Kính, liên hệ 0989799481Túi này ở Trung Kính, liên hệ 0989799481

Túi này ở Trung Kính, liên hệ 0989799481