Cần thanh lý gấp KVC giải trí trẻ em gồm nhiều trò chơi. Nhà liên hoàn,nhà bóng,nhà cát,xe điện đụng,thú nhún. . . . Giá rẻ nhất