Thanh lý chân váy mua ở 9MORE new 99%, mặc 1 lần chụp hình cưới. Size S