Mình cần Thanh lý bút Parker, mới 100%, nguyên tag, nguyên hộp, làm quà tặng hết ý.
Bút này, mẹ mình được tặng nên cũng không biết giá thực như nào. thấy trên web ghi Giá là 1,8 tr.
Mã sản phẩm:
0789440
Link tham khảo:
Bút bi Parker Sonnet vỏ thép cài vàng
Viết bút Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet, Viết bi Parker Sonnet 07 vỏ thép cài vàng, Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet, Viết bút Parker Sonnet,
Mình thanh lý 1,3 tr.
Liên hệ: 0989 129 665