Thanh lý bộ boxing còn mới tinh giá quá rẻ gồm bao cát 1,2 M+ giá treo + găng tay loại xịn