Mình cần thanh lý 2 voucher ( 1triệu / 2 voucher). Giá TL là 700 nhé . Thấy ghi : Thí voucher is valid in all outlet (except Le Brian's Spa & Salon). Dùng được bufet cả trưa và tới. đến cuối tháng 6 2013. Bạn nào cần, liên hệ 0913 một sáu bảy 272 nha. Cảm ơn cả nhà.