Thanh lý hàng may của công tyhàng đẹp có 5 mà và đủ sise mình sẽ mang quần tới nhà cho các mẹ coi hàng nếu ưng thì lấy. Đthoại 0909471548 hoặc 01689437507 nhà mình ở quận thủ đức.